ایران، قم

34.8°C
آسمان صاف
یکشنبه
29.4°C / 41.32°C
دوشنبه
27.39°C / 41.39°C
سه شنبه
29.25°C / 41.12°C
چهارشنبه
30.69°C / 41.88°C
پنج شنبه
31.92°C / 42.37°C
جمعه
28.22°C / 40.15°C
آموزه هایی از سخنان  کوتاه اخلاقی امام علی (ع)

آموزه هایی از سخنان کوتاه اخلاقی امام علی (ع)

محمدجعفر سعیدیان فر
[1] سلامة الدّين و الدّنيا فى مداراة النّاس. ( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح۵۶۱۰ صفحه: ۱۴۰، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود:«سلامتى دين و دنيا در مدارا كردن با مردم است». مدارا و به رسمیت شناختن  حق انتخاب دیگران در زیست دینی و دنیایی  سبب ایجاد تعادل و رواداری درجامعه و پرهیز از خشونت ورزی بر اساس عقیده می شود و نتیجه مدارا، دوری از اضطراب، امنیت وسلامت دین ودنیاست.
[2] قَالَ عَلِیُ عَلَیهِ السّلام اِكتَسِبوا العِلمَ يُكسِبْكُمُ الحَياةَ؛ (شرح غررالحکم (خوانساری) ج2 ح2481ص143 دانشگاه تهران)
امام علی(ع) فرمود:«دانش به دست آوريد تا به شما زندگى بخشد». توجه به علم و دانش است که زندگی را معنا می بخشد و گرنه زندگی جاهلانه گویا زندگی نیست.
[3]  شرّ الولاة من يخافه البرى.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح۵۶89 صفحه: ۱66، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود:«بدترين حكام حاكميست كه بترسد از او بى‌گناه». بی گناهان از حاکمان ستمگر می ترسند  چون با اتهام انسانهای آزاده بی گناه را به بند می کشند وگرنه حاکم عادل براسا س اصل برائت حقوق انسانها را برسمیت می شناسد ومراعات می کند.
[4]  سكر الغفلة و الغرور ابعد افاقة من سكر الخمور.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5651 صفحه: ۱55، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود: «مستى غفلت و غرور دورترست از جهت  به هوش آمدن از مستى شراب‌ها». امام(ع) به  انسان های غافل  و مغرور به ویژه قدرتمندان  هشدار می دهد که ممکن است از مستی غفلت و غرور، زمانی هشیار شوند که دیر شده باشد.
[5]  سفك الدّماء بغير حقّها يدعو الى حلول النّقمة و زوال النّعمة.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5628 صفحه: ۱45، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود:«ريختن خون بی گناهان سبب فرود آمدن عقوبت و زوال نعمت‌ها می شود.» حق حیات و زندگی از حقوق مسلم انسانها است که پاس داشت آن درکنار دیگر حقوق اساسی باعث نعمت رشد وتعالی جوامع بشری می شودوسلب حق حیات درکنار تضییع سایر حقوق  اساسی سبب  عذاب زوال تمدن بشری  وهبوط جامعه انسانی درگرداب عذاب خشم وخشونت می شود.
[6] شرّ النّاس من كان متتبّعا لعيوب النّاس عميّا لمعايبه.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5739 صفحه: ۱76، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود: «بدترين مردم كسي است كه دنبال کننده عیب دیگران  باشد.» آن را برجسته و افشا کند و نابينا از عيب‌هاى خود باشد (آن را بپوشاند)
[7] شرّ النّاس من لا يشكر النّعمة و لا يرعى الحرمة. ( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5705 صفحه: ۱70، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود:«بدترين مردم كسيست كه شكر نكند نعمت را، و رعايت نكند حرمت واحترام مردم را.» حرمت شکنی وبی توجهی  به شخصیت، تجربه ودانش بزرگان وپیش کسوتان شّری است که آفت روابط اجتماعی است که با آسیب شناسی باید به درمان آن پرداخت.
[8] شرّ البلاد بلد لا امن فيه و لا خصب.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح۵۶84 صفحه: ۱65، دانشگاه تهران. )
 امام علی(ع) فرمود:«بدترين شهرها شهريست كه نه امنيت باشد در آن و نه فراوانی و ارزانى.»
[9]  شاور قبل ان تعزم، و فكّر قبل ان تقدم.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5754 صفحه: ۱79، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود: پیش از هر تصمیم گرفتن مشورت کن وقبل از هر اقدام وعمل  فكر كن وبیاندیش
[10]  شاور ذوى العقول تأمن الزّلل و النّدم.( ‌شرح غرر الحکم(خوانساری) جلد: ۴، ح5755 صفحه: ۱79، دانشگاه تهران. )
امام علی(ع) فرمود: «درکارها باخردمندان  مشورت كن تا ايمن گردى از لغزش و پشيمانى.»
Image

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

 

پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا مى‏ دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم