پرسش و پاسخ

قضا و قضاوت

آیا قاضی نسبت به حکم خود در برابر محکوم علیه و مردم مسؤول است و باید، در صورت مطالبه آنان، دلایل و مستندات حکم خود را ارائه کند؟ اگر محکوم علیه از قاضی تقاضا کند که پرونده اش منتشر شود، در صورتی که اشاعه فحشا نباشد و حق کسی تضییع نشود، آیا قاضی باید آن پرونده را منتشر کند تا رأی قاضی مورد تحلیل قضات، فقها و استادان و دانشجویان حقوق قرار گیرد یا می تواند به این تقاضا ترتیب اثر ندهد؟
آیة الله موسوی تبریزی
تا نهایت دادرسی هیچ­کس حق افشای مسائل پرونده را ندارد ولی پس از اتمام مراحل دادرسی محکوم حق دارد مدارک و دلائل حکم خود را بخواهد و می تواند در اختیار هر کسی قرار دهد البته در صورتیکه مخل به امنیت جامعه و یا لطمه خوردن حیثیت اشخاص نباشد.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر قاضی به اشتباه خود در صدور رأی آگاه شد آیا باید آن را اظهار کند یا می تواند کتمان نماید؟ اگر ثابت شد که قاضی در رأی خود اشتباه کرده و بر اثر آن ضرری متوجه کسی شده است آیا نسبت به جبران آن ضرر مسؤول است و باید آن را جبران نماید یا ضامن نیست؟
آیة الله موسوی تبریزی
هرچه سریعتر باید اشتباه خود را اظهار کند که موجب ضرر و زیان به دیگری نشود و اگر حکم اشتباهی موجب ضرر و زیان به محکوم شده باشد، اگر عمدی نباشد از بیت المال باید جبران شود و اگر عمدی باشد و یا به خاطر عدم اعلام اشتباه پس از معلوم شدن آن باشد، خود قاضی ضامن است و باید جبران کند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر قاضی کسی را احضار کرد و فرد احضار شده ترسید و بر اثر آن ضرری به او وارد شد آیا قاضی ضامن است یا ضابط قضایی که حکم احضار را اجرا کرده است؟
آیة الله موسوی تبریزی
نه قاضی و نه اجرا کننده حکم ضامن نیست. البته در صورتی که مراحل قانونی و اخلاق اسلامی رعایت بشود. مثلاً اگر اظهار می کردند خود متهم در دادگاه حاضر می شد ولی بدون احضار مأمور به درِ خانه او برود و او را دستگیر و جلب نماید و به همین جهت آسیبی به او یا خانواده او برسد قاضی حکم دهنده ضامن است.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

خوانده شده 14802 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا