پرسش و پاسخ

الزام بر واجبات

آیا حاکمیت اسلامی موظف است با تکیه بر قدرت خود مردم را به انجام همه واجبات و ترک همه محرّمات وادارد و متخلّفان را دستگیر و تعزیر کند، یا این که بعضی از واجبات و محرّمات از حوزه إعمال قدرت حاکمیت خارج است؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
در حوزه احکام اجتماعی و حقوق دیگران بلی ولی در حوزه احکام شخصیه اسلام، مثل نماز و روزه و حج و حجاب، خیر (برای توضیح بیشتر به کتاب "قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی" مراجعه شود).
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

اگر ارتکاب یکی از محرمات رواج پیدا کرد و امر و نهی حاکمیت اسلامی و دستگیری و تعزیر مؤثر نبود و نتوانست جلو آن را بگیرد وظیفه حاکمیت چیست؟
حجة الاسلام و المسلمین ایازی
باید دید که عامل رواج و عدم تاثیر چیست، بسا به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه بر می گردد یا به رفتارهای غلط حاکمیت و یا شیوه های ناپسند خود حکومت بر می گردد و این نیازمند مطالعه، بررسی و کارشناسی است که می تواند روش های ما را اصلاح کند.
پاسخ­ها لزوماً نظر مجمع نیست.

خوانده شده 8915 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا