پرسش و پاسخ

تغییر جنسیت

بسمه تعالی
با توجه به اینکه امروزه افرادی با انگیزه های مختلف اقدام به تغییر جنسیت می نمایند و این مسئله باعث ایجاد شبهاتی در ارتباط با مسائل حقوقی آنان ایجاد می گردد. بنابر این با توجه به این مطلب استدعا میشود به سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید:
1 . در صورتی که فردی که تغییر جنسیت داده مادر فرزندی باشد و در اثر تغییر جنسیت به جنس مخالف یعنی مرد، مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص می شود یا نه؟
2 . نسبت به ارث این فرد چگونه باید عمل نمود؟
3 . آیا بعد از تغییر جنسیت باید از همسر خود جدا شود یا نه؟
4 . به طور کلی آثار مربوط به تغییر جنسیت را مستدلا بیان کنید.
با تشکر


پاسخ هاي آيت الله موسوي تبريزي به پرسش هاي فوق
1 . تغییر جنسیت جایز است و شرعا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و اصل بر جواز است در صورتی که مستلزم حرام دیگری نباشد. اگر شخص احساس کند که واقعا مرد است و یا بر عکس و دلایل متقن داشته باشد، چه بسا در مواقعی تغییر جنسیت بر او واجب باشد و عمل بر طبق ظاهر بر او حرام است. اگر زنی تغییر جنسیت داد و به خاطر مرد شدن عنوان مادر بودن او تغییر کرد، اگر قبل از تغییر جنسیت فرزند خود را کشته باشد قصاص می شود، چون مادر را می شود قصاص کرد. اگر بعد از تغییر جنسیت فرزند خود را کشته باشد با توجه به اینکه نسبت به فرزندان سابق خویش پدر نبوده است و عنوان اب بر او صدق نمی کند، مرد شدن او مانع از قصاص نمی شود و قصاص او جایز است. ولی در صورت ازدواج نسبت به فرزندان پس از تغییر جنسیت خویش پدر محسوب می شود و قصاص او جایز نیست.
2 . پس از تغییر جنسیت عنوان فعلی او ملاک است و با همان عنوان ارث می برد. مثلا اگر پس از تغییر جنسیت پدر او فوت شود سهم ارث پسر را می برد. و اما از شوهر خود اگر پیش از عمل تغییر جنسیت فوت کند ارث زن را می برد و اگر پس از عمل تغییر جنسیت شوهر سابق او فوت کند از او ارث نمی برد چرا که با تغییر جنسیت ازدواج آنها باطل می شود و احکام زن و شوهر در میان آنان اجرا نمی شود. فقط در صورتیکه دخول شده باشد باید شوهر تمام مهریه او را بپردازد و اگر دخول نشده باشد نیز احتیاط واجب آن است که تمام مهریه را پرداخت نماید.
3 . بلی، حتما باید جدا شود و احکام زن و شوهری کلا باطل می شود و می تواند زن دیگری را به همسری خود اختیار نماید و نگاهداشتن عده بر او واجب نیست.
4 . پس از تغییر جنسیت، اگر از زن باشد به مرد، در مورد احکام ارث و حجاب و معاشرت و ازدواج و احکام عبادی و غیره، کلا حکم عنوان فعلی بر او جاری است. یعنی اگر فعلا مرد است احکام مرد و اگر فعلا زن است احکام زن را باید به جا آورد.

خوانده شده 5249 بار
Share this article
برای نوشتن دیدگاه وارد سایت شوید.
بازگشت به بالا